կատարեալ

կատարեալ

Dasnabedian 1995: 444

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 5,42
parfait

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԿԱՏԱՐԵԱԼ — (ելոյ, ոց.) NBH 1 1061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c ա. τέλειος perfectus. որ եւ ԿԱՏԱՐՈՒՆ. Լրացեալ եւ անթերի յիւրում կարգի. ծայրագոյն կատարելութեամբ. հասեալ ʼի չափ լաւութեան կամ հասակի. ... *Եղերուք դուք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԻ — (լիոյ, ոց.) NBH 1 0884 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 17c ա. πλήρης, μέστος, γέμων plenus. (լծ. յն. բլի՛րիս. լտ. բլէնուս. դղմ. բօ՛լնի. որպէս եւ լիու, է լնում.) ռմկ. լիք, լեցուն. թ. տօլու …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԿԱՏԱՐ — (ի, ից.) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. παντέλειος, παντελής perfectissimus, plenus, integer, universalis Ամենեւին կատարեալ. ունակ ամենայն կատարելութեան. անթերի ամենայն իրօք. ծայրագոյն. անբաւելի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՃԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0104 Chronological Sequence: 8c, 14c ա. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԱՃԱԿԱՆ) ἁναυξής non crescens, nullum accipiens incrementum *Կատարեալ դարձեալ ասի որպէս անաճելի, եւ միշտ կատարեալ: Անաճելի եւ անեղծանելի՝ միշտ կատարեալ. Դիոն. ածայ. ԺԳ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿԱՏԱՐ — (ի, ից.) NBH 1 0170 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἁτελής, ἁτέλεστος imperfectus Որ չէ կատարեալ. ոչ լրացեալ. թերի. թերակատար. պակասաւոր. տհաս. ... *Անկատար ժամանակօք տունկք մրգաբերք. Իմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0170 Chronological Sequence: 6c, 11c ա. ἁτελέστερος imperfectior Առաւել յետնեալ ʼի կատարեալ գոլոյ. կարի անկատար. *Կատարեալ ոգւոցն ծնունդ կատարեալ են, բանք եւ գործք. իսկ երկրորդիցն՝ անկատարելագոյնք. Փիլ. լին.: *Վասն չեւ եւս գիտելոյն նոցա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՐԱԿԱՏԱՐ — ( ) NBH 1 0544 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. ὐπερτέλειος, ὐπερτέλεος, ὐπερτελής plusquam perfectus Ամենայնիւ կատարեալ. գերազանց. գերածայրեալ. ծայրագոյն. եւ Վերամբարձ. *Գերակատար է եւ կատարողապետ որդի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0848 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c ա.գ. φιλόσοφος philosophus φίλων σοφίαν amans vel studiosus sapientiae. Սիրօղ իմաստութեան. փիլիսոփոս, փիլիսոփայ. ... *Առն իմատասիրի (յն. սիրողի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԱՏԱՐ — ( ) NBH 1 0324 Chronological Sequence: 8c ա. θεοτελής perfectae deitatis Յայտարար գոլոյ Ատուած կատարեալ. *Ատուածավայելուչքն ամենայն բոլորում աստուածպետութեան է ըստ աստուածակատար բանինʼʼ. այսինքն ըստ բանի գոլոյն Ատուած կատարեալ. Դիոն. ատուածայ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՒԱՆԴԱԿ — ( ) NBH 1 478 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 12c ա. որ եւ ԲՈՎԱՆԴԱԿ. գրի եւ ԲԱՒԸՆԴԱԿ. ((ի բառէս Բաւ, իբր եզր, չափ. որպէս թէ՝ ամենայն սարօք.) ὄλος, ὀλόκληρος totus, integer Բոլոր. ողջոյն. անթերի. համօրէն. կատարեալ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.